Hương trà, vị Socola của cà phê Robusta Yếm Khí từ vườn quả chín ở Lâm Hà

  • Raisin (Nho khô), Chocolate (Socola), Roasted Almond (Hạnh nhân nướng), Black tea (Trà đen). là những gì bạn cảm nhận được trong ly Cà phê Robusta Bảo Lộc sơ chế Yếm Khí Khô được rang ở mức độ Gần Đậm (Medium Dark) và mức độ Sáng Vừa (Light Medium).

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.