Caramely Crema – Cả Châu Mỹ gói gọn trong tách Espresso của bạn.

(1 đánh giá của khách hàng)

180.000 VND425.000 VND

  • *Lựa chọn cỡ xay

    Visty sẽ để Nguyên hạt hoặc Xay sẵn phù hợp với nhu cầu của bạn. 


  • *Khối lượng

    Reset options
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 18-42 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 18-42 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.