Caramely Crema – Cả Châu Mỹ gói gọn trong tách Espresso của bạn.

( 0 đánh giá) 0 Đã bán

180.000 VND425.000 VND

Caramely Crema – Cả Châu Mỹ gói gọn trong tách Espresso của bạn.
  • *Lựa chọn cỡ xay

    Visty sẽ để Nguyên hạt hoặc xay sẵn phù hợp với nhu cầu của bạn. 

  • *Khối lượng

    Reset options
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 18-42 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 18-42 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Thứ hạng của Sản phẩm này: