ĐIỂM BEAN LÀ GÌ?

Điểm Beanhệ thống điểm thưởng dành cho khách hàng khi mua sắm tại Visty.vn

Bạn có thể sử dụng điểm Bean để Giảm giá đơn hàng, Đổi quà tặng.

Hãy dùng Điểm Bean để được giảm giá trên tổng đơn hàng

01 Điểm Bean khi quy đổi có giá trị là 100

99% các loại hàng hóa, sản phẩm 

Khi bạn mua hàng đều áp dụng tích Điểm Bean

Bạn thấy Điểm Bean ở đâu?

Bên dưới nút Chọn mua

Ở bất kì trang sản phẩm, dịch vụ nào của Visty

Trong Giỏ Hàng 

Tại đây, bạn có thể biết được:

1. Số Bean mà bạn có thể Quy Đổi

2. Tổng số Bean bạn sẽ được tích sau khi hoàn thành thanh toán Đơn Hàng.

Sử dụng Điểm Bean thế nào?

Bước 1: Bạn truy cập trang Giỏ hàng: https://visty.vn/cart/

Bước 2: Hệ thống sẽ thông báo cho bạn số điểm Bean tối đa mà bạn được sử dụng cho Đơn hàng này. Chọn Sử dụng ngay để sử dụng Điểm Bean giảm giá cho đơn hàng.

Chọn số Bean bạn muốn sử dụng và kích vào nút Sử dụng ngay để áp dụng giảm giá.

Bước 3: Sau khi sử dụng, hệ thống sẽ báo Sử dụng Điểm Bean thành công. Đơn hàng sẽ được cập nhật với mức Điểm Bean đã trừ.