Hazelnut Milk Blend – Bùi béo hương hạt, hậu vị dài lâu

Hazelnut (Hạt phỉ), Tropical Fruits (Trái cây nhiệt đới), Cocoa finish (hậu vị cacao)những gì bạn cảm nhận được trong tách cà phê Hazelnut Milk Blend được rang ở mức độ Rang vừa.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.