Cà phê Pink Bourbon từ nông trại 4 năm đạt COE – Colombia La Piragua

(2 đánh giá của khách hàng)

Thực sự rất ngon. Không phải ngon “quá đáng”, nhưng vẫn rất ngon. Dù ở đâu, thợ nào rang, rang ở mức độ nào, cốc cà phê từ loại cà phê có quả màu hồng này vẫn rất tuyệt.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.