Cà phê Pink Bourbon từ nông trại 4 năm đạt COE – Colombia La Piragua

#9 Best Sellertrong danh mục Cà phê Đặc Sản

Thực sự rất ngon. Không phải ngon “quá đáng”, nhưng vẫn rất ngon. Dù ở đâu, thợ nào rang, rang ở mức độ nào, cốc cà phê từ loại cà phê có quả màu hồng này vẫn rất tuyệt.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Thứ hạng của Sản phẩm này: