Cà phê Blended: Fancy Crema

77.000 VND310.000 VND

37 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.

Bí ẩn đằng sau lớp Crema vàng óng.

Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 7-31 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 7-31 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Xóa