Cà phê Blended: Fancy Crema

165.000 VND

29 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.

Bí ẩn đằng sau lớp Crema vàng óng.

Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 16 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 16 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Xóa