Cà phê Blended: Fancy Crema

#3 Best Seller trong danh mục Vietnam Specialty

77.000 VND310.000 VND

50 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.

Bí ẩn đằng sau lớp Crema vàng óng.

Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 7-31 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 7-31 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Xóa

Nguyên hạt hoặc Xay sẵn dành cho…

Thứ hạng của Sản phẩm này: