Cà phê Indonesia Gayo

97.000 VND410.000 VND

84 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.
  •  Herbal Honey ,  Sweet ,  High body ,  Mellow Acidity  là những gì bạn có thể cảm nhận được ở tách cà phê Indonesia Gayo.
  • Cà phê được rang bởi JustBean Roastery.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 9-41 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 9-41 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Xóa

Nếu bạn lựa chọn Nguyên hạt, có thể bỏ qua