Cà phê Indonesia Gayo

99.000 VND189.000 VND

39 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.
  •  Herbal Honey ,  Sweet ,  High body ,  Mellow Acidity  là những gì bạn có thể cảm nhận được ở tách cà phê Indonesia Gayo.
  • Cà phê được rang bởi JustBean Roastery.
Xóa