Cà phê Indonesia Gayo

#9 Best Seller trong danh mục World's Best Coffee
(đánh giá) 199 đã bán

90.000 170.000 

  •  Herbal Honey ,  Sweet ,  High body ,  Mellow Acidity  là những gì bạn có thể cảm nhận được ở tách cà phê Indonesia Gayo.
Xóa

Lựa chọn Cách Đóng gói *

Lựa chọn cách đóng gói Nguyên hạt hay Xay sẵn cỡ… cho cà phê của bạn!

Giá sản phẩm:
Lựa chọn tăng thêm:
Tổng:
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 9-17 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 9-17 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.