Article Headline: Giải thích đầy đủ nhất về cà phê Specialty, cà phê Đặc sản từ Visty.vn Article Description: Cà phê Specialty hay còn gọi là Cà phê Đặc Sản được hiệp hội cà phê thế giới định nghĩa là những hạt cà phê có điểm trên 80... Published Date: 2018-08-08T09:20:00+07:00 Image URL: https://visty.vn/wp-content/uploads/2020/12/ca-phe-specialty-4-CTW.jpg Image Width: 1200 Image Height: 620 Publisher Name: Visty.vn Logo URL: https://visty.vn/wp-content/uploads/2018/06/Visty-Logo.png Logo Width: 360 Logo Height: 360