Mật đường ngọt ngào đến từ cà phê Núi Min sơ chế Honey

21 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.

Hương vị đó chính là:  Mollasses (Mật mía Cookies (Bánh quy Red Plum (Mận đỏ)  những hương vị xưa nay hiếm thấy ở cà phê Việt Nam. 

Rất tiếc, sản phẩm này đã hết. Hãy liên hệ với Visty để đặt hàng sản phẩm này.