Mật đường ngọt ngào đến từ cà phê Núi Min sơ chế Honey

Hương vị đó chính là:  Mollasses (Mật mía Cookies (Bánh quy Red Plum (Mận đỏ)  những hương vị xưa nay hiếm thấy ở cà phê Việt Nam.