Hào khí Duromina từ Cà phê Ethiopia Jimma Zone Nabso của JustBean Roastery

270.000 VND

  • Cà phê đến từ cộng đồng đạt giải cà phê tốt nhất Châu Phi năm 2013
  • Trong tách cà phê của bạn có: Floral (Hương hoa), Citrus (Chua cam chanh), Cherry
  • Cà phê Jimma Zone Nabso mang trong mình hào khí của 100 nông hộ đến từ hợp tác xã Duromina
Xóa
Hào khí Duromina từ Cà phê Ethiopia Jimma Zone Nabso của JustBean Roastery