Hào khí Duromina từ Cà phê Ethiopia Jimma Zone Nabso của JustBean Roastery

#7 Best Sellertrong danh mục World's Best Coffee

270.000 

  • Cà phê đến từ cộng đồng đạt giải cà phê tốt nhất Châu Phi năm 2013
  • Trong tách cà phê của bạn có: Floral (Hương hoa nhài), Citrus (Chua cam chanh), Cherry
  • Cà phê Jimma Zone Nabso mang trong mình hào khí của 100 nông hộ đến từ hợp tác xã Duromina
Xóa
🔥 🔥 🔥 Nếu bạn Chọn mua Sản phẩm này, bạn sẽ có cơ hội nhận được: 54 Beans! Có giá trị 10.800 !
Xem thêm về Điểm Bean

🔥 🔥 🔥 Nếu bạn Chọn mua Sản phẩm này, bạn sẽ có cơ hội nhận được: 54 Beans! Có giá trị 10.800 !
Xem thêm về Điểm Bean

🔥 🔥 🔥 Thứ hạng của Sản phẩm này: