Hào khí Dorumina từ Cà phê Ethiopia Jimma Zone Nabso của JustBean Roastery

#8 Best Sellertrong danh mục World's Best Coffee

270.000  250.000 

  • Trong tách cà phê của bạn có: Floral (Hương hoa nhài), Citrus (Chua cam chanh), Cherry
  • Cà phê Jimma Zone Nabso mang trong mình hào khí của 100 nông hộ đến từ hợp tác xã Duromina
Xóa
🔥 🔥 🔥 Thứ hạng của Sản phẩm này: