Hào khí Duromina từ Cà phê Ethiopia Jimma Zone Nabso của JustBean Roastery

#10 Best Sellertrong danh mục World's Best Coffee

270.000 

  • Cà phê đến từ cộng đồng đạt giải cà phê tốt nhất Châu Phi năm 2013
  • Trong tách cà phê của bạn có: Floral (Hương hoa nhài), Citrus (Chua cam chanh), Cherry
  • Cà phê Jimma Zone Nabso mang trong mình hào khí của 100 nông hộ đến từ hợp tác xã Duromina
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 27 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 27 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Xóa
Hào khí Duromina từ Cà phê Ethiopia Jimma Zone Nabso của JustBean Roastery