Cà Phê Gesha Gelena Ethiopia: Bí Mật Hương Vị Từ Trang Trại Gelana

225.000 VND415.000 VND

Từng ngụm cà phê Gesha Gelena sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm hương vị sau:

Hương hoa (Floral), Grapefruit (Bưởi), Highbody (Thể chất dày dặn), Long Sweet Aftertaste (hậu vị ngọt kéo dài)

Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 22-41 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 22-41 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Cà Phê Gesha Gelena Ethiopia: Bí Mật Hương Vị Từ Trang Trại Gelana
225.000 VND415.000 VND Chọn mua