Cà phê Ethiopia cải tiến từ Likito Harfusa

  • Floral (hương hoa), , Berry, Citrus (cam chanh), Clarity (sạch và sáng), Good Aftertaste (hậu vị ngọt) là những gì bạn có thể cảm nhận được trong tách cà phê Ethiopia Likito Harfusa G1
  • Cà phê được rang bởi JustBean Roastery.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.