Cà phê Brazil Cedro – cà phê từ trang trại kiểu mẫu

  • Strawberry, Cherry, Sweet, Tropical Fruit  là những gì bạn có thể cảm nhận được ở tách cà phê Brazil Cedro.
  • Cà phê được rang bởi JustBean Roastery.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Cà phê Brazil Cedro – cà phê từ trang trại kiểu mẫu
Chọn mua