Vivid Box #4 Processing

  • 4 loại cà phê với 4 cách sơ chế khác nhau.
  • 10 nhóm hương vị khác biệt.
  • Cơ hội để học về thử nếm cà phê tại nhà.
  • Tiết kiệm tới 70% so với uống ngoài quán.
  • Cảm nhận sự biến hóa của hương vị cà phê trong một loại cà phê nhưng được sơ chế khác nhau.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Vivid Box #4 Processing
Chọn mua