Hương vị Hạnh Phúc từ cà phê Costa Rica sơ chế “double-washed”

#9 Best Sellertrong danh mục World's Best Coffee

220.000 

  • Cà phê Costa Rica từ Cộng đồng Santa Cruz tại Tarrazu với phương pháp sơ chế sáng tạo double-washed.
  • Trong tách cà phê của bạn có: Floral Grape Creamy 
Xóa
🔥 🔥 🔥 Nếu bạn Chọn mua Sản phẩm này, bạn sẽ có cơ hội nhận được: 0-44 Bean! Có giá trị -8.800 !
Xem thêm về Điểm Bean

🔥 🔥 🔥 Nếu bạn Chọn mua Sản phẩm này, bạn sẽ có cơ hội nhận được: 0-44 Bean! Có giá trị -8.800 !
Xem thêm về Điểm Bean