Hương vị Hạnh Phúc từ cà phê Costa Rica sơ chế “double-washed”

42 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.
  • Cà phê Costa Rica từ Cộng đồng Santa Cruz tại Tarrazu với phương pháp sơ chế sáng tạo double-washed.
  • Trong tách cà phê của bạn có: Apple,  Brown Sugar,,Nutty , Clean, Chocolate

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.