Hương vị Hạnh Phúc từ cà phê Costa Rica sơ chế “double-washed”

#3 Best Sellertrong danh mục World's Best Coffee

240.000 VND

  • Cà phê Costa Rica từ Cộng đồng Santa Cruz tại Tarrazu với phương pháp sơ chế sáng tạo double-washed.
  • Trong tách cà phê của bạn có: Apple,  Brown Sugar,,Nutty , Clean, Chocolate
Xóa

Thứ hạng của Sản phẩm này: