Hương vị Hạnh Phúc từ cà phê Costa Rica sơ chế “double-washed”

#10 Best Sellertrong danh mục World's Best Coffee

220.000 VND

  • Cà phê Costa Rica từ Cộng đồng Santa Cruz tại Tarrazu với phương pháp sơ chế sáng tạo double-washed.
  • Trong tách cà phê của bạn có: Floral Grape Creamy 
Xóa
Hương vị Hạnh Phúc từ cà phê Costa Rica sơ chế “double-washed”