Cà phê Nicaragua Micro Lot từ Finca La Orquidea – Just Bean Roastery

28 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.
  • Cà phê Nicaragua Micro Lot 2018 từ nông trại Finca La Orquidea, nông trại đạt giải thưởng Cup of Excellence 2017 #7.
  • Trong tách cà phê của bạn có: Roasted Organge Peel, Creamy, Honey

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.