Cà phê Ethiopia canh tác “hữu cơ thụ động” từ Kochere

  • Earl Grey (Trà bá tước), Rose (Hoa hồng), Peach (Đào) là những gì bạn cảm nhận được trong tách Cà phê Ethiopia Kochere sơ chế Ướt G1 được rang ở mức độ Rang sáng.
  • Cà phê được rang bởi JustBean Roastery.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.