Vị chua đặc trưng không nơi nào có đến từ Cà phê Kenya

VND

  • Berry, Grapefruit, Honey, Tomato, Complex, Bright Acid là những gì bạn cảm nhận được trong tách cà phê Kenya Kiambu AA được rang ở mức độ Rang sáng.

Hết hàng