Vị chua đặc trưng không nơi nào có đến từ Cà phê Kenya

60 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.
  • Berry, Grapefruit, Honey, Tomato, Complex, Bright Acid là những gì bạn cảm nhận được trong tách cà phê Kenya Kiambu AA được rang ở mức độ Rang sáng.
Rất tiếc, sản phẩm này đã hết. Hãy liên hệ với Visty để đặt hàng sản phẩm này.