Cà phê Guatemala Finca Vizcaya – Điều Bất Ngờ Của Người Đến Sau (Limited)

  • Sweet, Stone Fruits, White Flowers  là những gì bạn có thể cảm nhận được ở tách cà phê từ trang trại Finca Vizcaya, là những gì bạn cảm nhận được trong tách cà phê  được rang ở mức độ Rang sáng.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Cà phê Guatemala Finca Vizcaya – Điều Bất Ngờ Của Người Đến Sau (Limited)
Chọn mua