Cà phê Guatemala Finca Vizcaya – Điều Bất Ngờ Của Người Đến Sau (Limited)

#8 Best Sellertrong danh mục World's Best Coffee

250.000 

  • Sweet, Stone Fruits, White Flowers  là những gì bạn có thể cảm nhận được ở tách cà phê từ trang trại Finca Vizcaya  là những gì bạn cảm nhận được trong tách cà phê  được rang ở mức độ Rang sáng.
Xóa
Cà phê Guatemala Finca Vizcaya – Điều Bất Ngờ Của Người Đến Sau (Limited)