VFR – Tuyệt đỉnh Cà phê Fine Robusta từ Gia Lai

150.000 300.000 

  • *Lựa chọn cỡ xay

    Visty sẽ để Nguyên hạt hoặc xay sẵn phù hợp với nhu cầu của bạn. 

  • *Khối lượng

    Reset options
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 15-30 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 15-30 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Thứ hạng của Sản phẩm này: