Cà phê ngọt vị mơ đến từ Ethiopia Kochere Natural

  •  Floral   Sweet apricot   Lemon   Honey  là những gì bạn cảm nhận được trong tách cà phê Ethiopia Kochere G1 sơ chế Natural được rang ở mức độ Rang sáng.
  • Cà phê được rang bởi JustBean Roastery.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.