Công nghệ ủ hương đến từ Phễu 3 lỗ Night Spirit

400.000 VND

  • Một thiết kế mới lạ với công nghệ ủ hương 5mm.
Rất tiếc, sản phẩm này đã hết. Hãy liên hệ với Visty để đặt hàng sản phẩm này.