Đã bán: 25/ 30
00 00 00

Voyager #1 – A Special Blend for EspressoHOLIC

(đánh giá) 34 đã bán

75.000 350.000 

Dựa trên niềm cảm hứng từ dự án trạm vũ trụ Voyager. Founder của Justbean Roastery anh Đặng Vũ Long đã tạo ra loại cà phê này.

Xóa

Lựa chọn Cách Đóng gói *

Lựa chọn cách đóng gói Nguyên hạt hay Xay sẵn cỡ… cho cà phê của bạn!

Giá sản phẩm:
Lựa chọn tăng thêm:
Tổng:
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 7-35 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 7-35 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.