Flavor Maker 2021: Going Merry – Con thuyền đi cùng bạn trên đại dương Hương vị cà phê

1.680.000 VND

Bộ dụng cụ gồm 5 món 

  1. Phễu Orisera + 10 tờ giấy lọc
  2. Bình đựng 360ml
  3. Ấm rót Feyo
  4. Cân Walter White
  5. Thìa múc cà phê

Hết hàng

Flavor Maker 2021: Going Merry – Con thuyền đi cùng bạn trên đại dương Hương vị cà phê

Hết hàng