Flavor Maker 2021: Going Merry – Con thuyền đi cùng bạn trên đại dương Hương vị cà phê

1.975.000 VND 1.680.000 VND

4 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.

Sản phẩm đang giảm giá: 15%
Bạn sẽ tiết kiệm được: 295.000 VND nếu mua ngay bây giờ.

Bộ dụng cụ gồm 5 món 

  1. Phễu Orisera + 10 tờ giấy lọc
  2. Bình đựng 360ml
  3. Ấm rót Feyo
  4. Cân Walter White
  5. Thìa múc cà phê
Trong kho còn:
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 168 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.