Flavor Maker 2021: Going Merry – Con thuyền đi cùng bạn trên đại dương Hương vị cà phê

1.975.000 VND 1.680.000 VND

Bộ dụng cụ gồm 5 món 

  1. Phễu Orisera + 10 tờ giấy lọc
  2. Bình đựng 360ml
  3. Ấm rót Feyo
  4. Cân Walter White
  5. Thìa múc cà phê
Rất tiếc, sản phẩm này đã hết. Hãy liên hệ với Visty để đặt hàng sản phẩm này.