Hiển thị một kết quả duy nhất

100+
1.590.000 VND3.040.000 VND
100+
1.375.000 VND2.825.000 VND
-20%
1.360.000 VND1.840.000 VND