Cốc siêu dày Blue Bottle Coffee

70.000 600.000 

Chiếc cốc được chuỗi cà phê dẫn đầu làn sóng thứ 3 Blue Bottle Coffee sử dụng để phục vụ: Flat White, Pour over, Espresso

Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 7-60 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 7-60 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Xóa
Cốc siêu dày Blue Bottle Coffee