Cốc siêu dày Blue Bottle Coffee

70.000 VND600.000 VND

98 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.

Chiếc cốc được chuỗi cà phê dẫn đầu làn sóng thứ 3 Blue Bottle Coffee sử dụng để phục vụ: Flat White, Pour over, Espresso

Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 7-60 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 7-60 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Xóa