Cốc siêu dày Blue Bottle Coffee

Chiếc cốc được chuỗi cà phê dẫn đầu làn sóng thứ 3 Blue Bottle Coffee sử dụng để phục vụ: Flat White, Pour over, Espresso

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.