Combo Bình đựng dày + Cốc siêu nặng

520.000 VND 400.000 VND

Khơi dậy sự hứng khởi mỗi lần pha cà phê.

Rất tiếc, sản phẩm này đã hết. Hãy liên hệ với Visty để đặt hàng sản phẩm này.