Combo Bình đựng dày + Cốc siêu nặng

340.000 

Khơi dậy sự hứng khởi mỗi lần pha cà phê. Combo gồm 1 bình đựng 400ml và 2 chiếc cốc nặng. 

Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 34 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.