Không cần ấm rót vẫn hạnh phúc – Phễu Captain (Limited)

350.000 

Những điểm khác biệt giúp chiếc phễu Captain có dòng chảy gần tương đương với chiếc phễu Blue Bottle, chiếc phễu nổi tiếng với công nghệ ủ hương.

Chỉ còn lại 2 sản phẩm trong kho. Tất cả đã được bán hết.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 35 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Không cần ấm rót vẫn hạnh phúc – Phễu Captain (Limited)

350.000