Không cần ấm rót vẫn hạnh phúc – Phễu Captain (Limited)

350.000 VND

Những điểm khác biệt giúp chiếc phễu Captain có dòng chảy gần tương đương với chiếc phễu Blue Bottle, chiếc phễu nổi tiếng với công nghệ ủ hương.

Rất tiếc, sản phẩm này đã hết. Hãy liên hệ với Visty để đặt hàng sản phẩm này.