Không cần ấm rót vẫn hạnh phúc – Phễu Captain (Limited)

#2 Best Sellertrong danh mục Phễu (Dripper/Filter)

350.000 

Những điểm khác biệt giúp chiếc phễu Captain có dòng chảy gần tương đương với chiếc phễu Blue Bottle, chiếc phễu nổi tiếng với công nghệ ủ hương.

Còn hàng
Không cần ấm rót vẫn hạnh phúc – Phễu Captain (Limited)

350.000