Combo 3 món Phụ kiện MAX NGON: Chổi + Thổi + Khăn

125.000 VND170.000 VND

Chỉ với 3 món đồ, quầy bar cà phê của bạn sẽ luôn sáng bóng và sạch bụi.

Như ngày đầu mới mua!

Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 12-17 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 12-17 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.