Giấy Kalita Wave 185

145.000 VND290.000 VND

Chính hãng từ Kalita. Chảy nhanh, không mùi như giấy gia công khác.

Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 14-29 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 14-29 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Xóa