Giấy Kalita Wave 155 – 185

135.000 VND290.000 VND

Chính hãng từ Kalita. Chảy nhanh, không mùi như giấy gia công khác.

Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 13-29 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 13-29 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Giấy Kalita Wave 155 – 185
135.000 VND290.000 VND Chọn mua