Cốc Bông hậu – Tuyệt vời dành cho Pour Over !

70.000 VND600.000 VND

Chiếc cốc là chiếc cốc Thế Giới Dân ! Tức là được rất nhiều người trên thế giới sử dụng ! Bạn sẽ không khó để thấy hình ảnh chiếc cốc này với các món như Flat White, Latte, hay Pour Over…

Xóa