Cốc Bông hậu – Tuyệt vời dành cho Pour Over !

Chiếc cốc là chiếc cốc Thế Giới Dân ! Tức là được rất nhiều người trên thế giới sử dụng ! Bạn sẽ không khó để thấy hình ảnh chiếc cốc này với các món như Flat White, Latte, hay Pour Over…

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.