Cốc Bông hậu – Tuyệt vời dành cho Pour Over !

#7 Best Seller trong danh mục Phụ kiện khác

140.000 VND 120.000 VND

Chiếc cốc là chiếc cốc Thế Giới Dân ! Tức là được rất nhiều người trên thế giới sử dụng ! Bạn sẽ không khó để thấy hình ảnh chiếc cốc này với các món như Flat White, Latte, hay Pour Over…

Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 12 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 12 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Xóa