Ấm rót GENIE đen – 600ml

#1 Best Seller trong danh mục Ấm rót (Kettle)

500.000 VND

11 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.

Sở hữu sức mạnh điều khiển dòng nước siêu việt của Thần Poseidon.

Trong kho còn:
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 50 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.