Ấm rót GENIE đen – 600ml

Giảm giá sẽ kết thúc trong: 6 ngày

500.000 VND 475.000 VND

14 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.

Sản phẩm đang giảm giá: 5%
Bạn sẽ tiết kiệm được: 25.000 VND nếu mua ngay bây giờ.

Sở hữu sức mạnh điều khiển dòng nước siêu việt của Thần Poseidon.

Trong kho còn: