Ấm rót GENIE đen – 600ml

#1 Best Seller trong danh mục Ấm rót (Kettle)

525.000 VND 399.000 VND

93 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.

Sản phẩm đang giảm giá: 24%
Bạn sẽ tiết kiệm được: 126.000 VND nếu mua ngay bây giờ.

Sở hữu sức mạnh điều khiển dòng nước siêu việt của Thần Poseidon.

 

Trong kho còn:
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 39 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Thứ hạng của Sản phẩm này: