Ấm rót GENIE đen – 600ml

#1 Best Sellertrong danh mục Ấm rót (Kettle)

500.000 VND 450.000 VND

15 khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này trong tháng qua.

Sản phẩm đang giảm giá: 10%
Bạn sẽ tiết kiệm được: 50.000 VND nếu mua ngay bây giờ.

Sở hữu sức mạnh điều khiển dòng nước siêu việt của Thần Poseidon.

Trong kho còn:

Thứ hạng của Sản phẩm này: