Do quá nhiều người đăng ký nên Visty.vn bị khó khăn trong việc tổng hợp Email

Bởi vậy, mong bạn hoàn thanh Form này để Visty Gửi mail cho bạn được nhanh nhất và không bị miss.

Mail sẽ được gửi vào 20:00 hàng ngày khi bạn đăng ký và làm đúng thủ tục nha