Phễu sứ V60 NATURY Xanh Thiên Thanh – Size M (V02)

415.000 VND 350.000 VND

Như áng mây trắng, lững lờ trôi trên biển xanh

Natury V60 sẽ cùng bạn pha những ly cà phê Specialty tuyệt vời trên làn sóng thứ 3 !

Rất tiếc, sản phẩm này đã hết. Hãy liên hệ với Visty để đặt hàng sản phẩm này.