Phễu sứ V60 NATURY Xanh Thiên Thanh – Size M (V02)

350.000 VND

Như áng mây trắng, lững lờ trôi trên biển xanh

Natury V60 sẽ cùng bạn pha những ly cà phê Specialty tuyệt vời trên làn sóng thứ 3 !

Hết hàng

Phễu sứ V60 NATURY Xanh Thiên Thanh – Size M (V02)

Hết hàng