Bình giữ nhiệt WAGO – Mang đồ uống đi muôn nơi

220.000 250.000 

Vì những ly cà phê, ly trà luôn ấm khi uống nóng, luôn mát khi uống lạnh.

Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 22-25 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 22-25 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.