Nhà cung cấp: Just Bean Roastery

Hợp tác cùng Visty từ: 2018

Sản phẩm cung cấp: Cà phê Specialty

Các thành tựu:

  • Top 1 nhà cung cấp Cà phê Specialty năm 2018 và 2019

Fanpage: Just Bean Roastery

Website: https://justbeanroastery.com