Nhà cung cấp: Just Bean Roastery

Hợp tác cùng Visty từ: 2018

Sản phẩm cung cấp: Cà phê Specialty

Các thành tựu:

Fanpage: Just Bean Roastery

Website: https://justbeanroastery.com

 

Các sản phẩm:

-17%
-9%
-17%
-18%
220.000 VND 180.000 VND
-20%
875.000 VND1.804.000 VND
-20%
805.000 VND 644.000 VND
-17%
Hết hàng
500.000 VND510.000 VND
Hết hàng
-15%
Hết hàng
353.000 VND 300.000 VND
-12%
Nên thử !
Hết hàng
-8%
-18%
Nên thử !
Hết hàng
Hết hàng
Nên thử !
Hết hàng
-13%
Hết hàng
-13%
Hết hàng
Nên thử !
Hết hàng
-10%
Nên thử !
210.000 VND 190.000 VND
Nên thử !
Hết hàng
-27%
1.240.000 VND 900.000 VND
-23%
Hết hàng
-23%
Hết hàng
-30%
Hết hàng