Visty sẽ kiểm định chất lượng cà phê của bạn.

Bởi Visty muốn khách hàng của mình có những trải nghiệm tốt nhất với Cà phê Chất lượng cao.

Nên, Visty sẽ:

  • Mang cà phê của bạn tới những Q Grader, những người uy tín trong ngành để đánh giá chất lượng.
  • Với cà phê nhân Visty sẽ mang chúng đến nghệ nhân rang, rang và Cupping chấm điểm
  • Với cà phê đã rang Visty sẽ Cupping chấm điểm

Dù bạn là ai,

  • Là một người trồng cà phê đang nỗ lực từng và học hỏi từng ngày để mang đến những hạt cà phê Chất lượng?
  • Là một Nghệ nhân rang cà phê đang miệt mài tạo hương vị cho hạt cà phê dưới cái nóng của máy rang…

Chúng tôi sẽ mang sản phẩm của bạn đến những khách hàng trân trọng và biết giá trị thực của cà phê Specialty

Liên hệ với Visty