Combo dụng cụ Pour Over: S Upgrade

4.437.000 VND4.607.000 VND

Một bộ dụng cụ hoàn chỉnh đáp ứng được tất cả nhu cầu từ người yêu cà phê đến quán cà phê mới theo làn sóng thứ 3. Và đặc biệt hơn cả, đây là bộ dụng cụ với mức giá tiết kiệm số 1 hệ mặt trời ! 

Xóa
Combo dụng cụ Pour Over: S Upgrade