Cà phê Villa Sarchi hương vị nhiệt đới từ Costa Rica Sonora

#8 Best Sellertrong danh mục World's Best Coffee

280.000 

  • Cà phê Costa Rica từ Nông trại Hacienda Sonora với phương pháp sơ chế Khô mang hương vị nhiệt đới.
  • Trong tách cà phê của bạn có: Rượu vang đỏ Đào vàng Dâu khô 
Xóa
🔥 🔥 🔥 Nếu bạn Chọn mua Sản phẩm này, bạn sẽ có cơ hội nhận được: 0-56 Bean! Có giá trị -11.200 !
Xem thêm về Điểm Bean

🔥 🔥 🔥 Nếu bạn Chọn mua Sản phẩm này, bạn sẽ có cơ hội nhận được: 0-56 Bean! Có giá trị -11.200 !
Xem thêm về Điểm Bean

🔥 🔥 🔥 Thứ hạng của Sản phẩm này: