Cà phê Honduras Lempira cùng Tinh thần da đỏ sôi sục

260.000 VND

  • Raisin, Creamy, Clarity, Bright Acid là những gì bạn có thể cảm nhận được ở tách cà phê Honduras Lempira.
  • Cà phê được rang bởi JustBean Roastery.
Xóa