Tổng hợp Cà phê từ Nhà vô địch Rang cà phê Thế giới GARDELLI SPECIALTY COFFEES

900.000 1.000.000 

  • Những loại cà phê được lựa chọn kĩ lưỡng và rang bởi Rubens Gardelli – Nhà vô địch rang cà phê thế giới 2017 (WCE Roasting Champion)
  • Điểm Thử nếm: 88 – 89 điểm.
Xóa
🔥 🔥 🔥 Nếu bạn Chọn mua Sản phẩm này, bạn sẽ có cơ hội nhận được: 180-200 Beans! Có giá trị 36.000 -40.000 !
Xem thêm về Điểm Bean

🔥 🔥 🔥 Nếu bạn Chọn mua Sản phẩm này, bạn sẽ có cơ hội nhận được: 180-200 Beans! Có giá trị 36.000 -40.000 !
Xem thêm về Điểm Bean