Tổng hợp Cà phê từ Nhà vô địch Rang cà phê Thế giới GARDELLI SPECIALTY COFFEES

900.000 VND1.000.000 VND

  • Những loại cà phê được lựa chọn kĩ lưỡng và rang bởi Rubens Gardelli – Nhà vô địch rang cà phê thế giới 2017 (WCE Roasting Champion)
  • Điểm Thử nếm: 88 – 89 điểm.
Xóa
Tổng hợp Cà phê từ Nhà vô địch Rang cà phê Thế giới GARDELLI SPECIALTY COFFEES