Tổng hợp Cà phê từ Nhà vô địch Rang cà phê Thế giới GARDELLI SPECIALTY COFFEES

900.000 1.000.000 

  • Những loại cà phê được lựa chọn kĩ lưỡng và rang bởi Rubens Gardelli – Nhà vô địch rang cà phê thế giới 2017 (WCE Roasting Champion)
  • Điểm Thử nếm: 88 – 89 điểm.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 90-100 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Nếu bạn mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được 90-100 Điểm Bean! Bạn có thể sử dụng điểm Bean để giảm giá cho các đơn hàng sau.
Xóa
Tổng hợp Cà phê từ Nhà vô địch Rang cà phê Thế giới GARDELLI SPECIALTY COFFEES