Ấm rót cà phê MICHELLE 1200ml

750.000 VND 650.000 VND

  • Chiếc ấm mang hình dáng Biểu tượng của Cà phê làn sóng thứ 3 – Cà phê Specialty
  • Đây là chiếc ấm dành cho những Barista chuyên nghiệp, họ có thể kiểm soát được chiếc vòi và pha chế được nhiều bình cà phê một lúc. Chiếc ấm này như ngựa Xích Thố, không dễ kiểm soát, nhưng một khi đã kiểm soát được thì chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng đâu !
Rất tiếc, sản phẩm này đã hết. Hãy liên hệ với Visty để đặt hàng sản phẩm này.