Sự kiện Opening của Visty.vn – Giảm giá đến 70%

Sóng đã lên CAO

Đừng tận hưởng làn sóng cà phê Specialty một mình

Hãy lên thuyền cùng Visty.vn

Thuyền trưởng tàu Visty.vn thân tặng bạn:

Quà từ tàu Visty.vn


 Heirloom Specialty Coffee 

100.000 VNĐ (200.000 VNĐ)

Số lượng: 50

Được rang bởi SCA Roaster

 


 White Hawk Dripper 

200.000 VNĐ (350.000 VNĐ)

Số lượng: 20

 


 Vietnam Fine Robusta 

100.000 VNĐ (200.000 VNĐ)

Số lượng: 20

Được rang bởi SCA Roaster

 


 Phễu Hario V60 – 02 Sứ 

400.000 VNĐ (550.000 VNĐ)

Số lượng: 20

 

[fc id=’4′ align=’center’][/fc]